Συνεδρίαση Συλλόγου Καθηγητών Σχολής ΑΣΤΕΓ ΚΑΤΕ : πρακτικό αρ. 5, 26-2-1974

Eureka! Institutional Repository

About Policies About Authors Statistics FAQs Links Help Sitemap

Συνεδρίαση Συλλόγου Καθηγητών Σχολής ΑΣΤΕΓ ΚΑΤΕ : πρακτικό αρ. 5, 26-2-1974

Show full item record

Title: Συνεδρίαση Συλλόγου Καθηγητών Σχολής ΑΣΤΕΓ ΚΑΤΕ : πρακτικό αρ. 5, 26-2-1974
Author: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Keywords: ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) ΑΤΕΙΘ
Διοικητικά έγγραφα
Πρακτικά συνεδριάσεων
Subject Headings: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής--Διοίκηση
Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki. School of Agricultural Technology and Food Technology and Nutrition--Administration
Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki. School of Agricultural Technology and Food Technology and Nutrition--Archives
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής--Αρχεία
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) τροποποίηση της σύνθεσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της ΚΑΤΕ σύμφωνα με τον αρ.πρωτ. 412/5/14432, β) ανύψωση μιας θέσης καθηγητή Γεωργικών Εφαρμογών, γ) δημιουργία δεύτερης θέσης καθηγητή Ζωοτεχνίας και δ) ανύψωση θέσεων επιμελητών Τμημάτων της ΑΣΤΕΓ ΚΑΤΕ.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΓ, 1974
URI: http://hdl.handle.net/10184/9590

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record