Συσχέτιση Διαβήτη, Παχυσαρκίας, Υπέρτασης σε ασθενείς των εξωτερικών ιατρείων της προπαιδευτικής παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ

Eureka! Institutional Repository

About Policies About Authors Statistics FAQs Links Help Sitemap

Συσχέτιση Διαβήτη, Παχυσαρκίας, Υπέρτασης σε ασθενείς των εξωτερικών ιατρείων της προπαιδευτικής παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ

Show full item record

Title: Συσχέτιση Διαβήτη, Παχυσαρκίας, Υπέρτασης σε ασθενείς των εξωτερικών ιατρείων της προπαιδευτικής παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ
Author: Πελετίδου, Ελένη
Επιβλέπων (-ουσα): Χατζητόλιος, Απόστολος
Keywords: Obesity
Επιπλοκές.
Μεταβολικό προφίλ
Hypertension
Metabolic profile
Διαβήτης (ΣΔ2)
Complications
Diabetes mellitus type 2
Αρτηριακή Υπέρταση
Παχυσαρκία
Subject Headings: Παχυσαρκία
Diabetes
Διαβήτης
Obesity
Αρτηριακή πίεση –- Μέτρηση
Blood pressure -- Measurement

Diabetes-Nutritional aspects
Διαβήτης-Διατροφικές απόψεις
Abstract: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου (ΣΔ-2) ως πανδημική νόσος απασχολεί έντονα τα τελευταία χρόνια την παγκόσμια ιατρική κοινότητα με πλήθος δημοσιευμένων ερευνών και μελετών αναφορικά με τις επιπλοκές που προκαλεί, το κόστος έμμεσο και άμεσο, αλλά κυρίως τα συνυπάρχοντα νοσήματα, που τον συνοδεύουν όπως είναι η αρτηριακή υπέρταση και η παχυσαρκία. Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να καταγράψει την συσχέτιση και συνύπαρξη της αρτηριακής Υπέρτασης και της Παχυσαρκίας σε υπέρβαρους ή παχύσαρκους ασθενείς, με ΣΔ2, καθώς και την επίδραση στις αλλαγές του τρόπου ζωής με διαιτητικές οδηγίες και αύξηση της φυσικής δραστηριότητας, όπως επίσης και την επίδραση της απώλειας βάρους στις δύο αυτές καταστάσεις.The pandemic nature of Diabetes mellitus type II has raised concerns in the global medical community. The co morbid conditions such as hypertension and obesity that are correlated with DM2 are emerging as major public health challenges. The aim of this study was to record the correlation and co-existence of hypertension and obesity in patients with diabetes mellitus type II. In addition, the impact of the dietary medical guidelines and the use of physical activity on their lifestyle were examined as well as, the way these two factors affect their weight condition.
Description: Μεταπτυχιακή διατριβή--ΣΕΥΠ--Τμήμα Νοσηλευτικής, 2015--ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ»--αα6824
URI: http://hdl.handle.net/10184/9138

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record