Αποδελτίωση και θεματική ευρετηρίαση του περιοδικού Ερανιστής : 1(1963)-17(1981)

Eureka! Institutional Repository

About Policies About Authors Statistics FAQs Links Help Sitemap

Αποδελτίωση και θεματική ευρετηρίαση του περιοδικού Ερανιστής : 1(1963)-17(1981)

Show full item record

Title: Αποδελτίωση και θεματική ευρετηρίαση του περιοδικού Ερανιστής : 1(1963)-17(1981);
Indexing and subject indexing of the journal Eranistis : 1(1963)-17(1981)
Author: Βαρελά, Αναστασία; Κώσση, Όλγα
Επιβλέπων (-ουσα): Χονδρογιάννης, Παναγιώτης
Keywords: Θεματική ευρετηρίαση
Αποδελτίωση
Ανθρωπιστικές επιστήμες
18ος αιώνας
Δέκατος όγδοος αιώνας
Subject indexing
Indexing
Human sciences
18th century
Eighteenth century
Subject Headings: Κοινωνικές επιστήμες--Περιοδικά
Ελληνική λογοτεχνία—18ος αιώνας—Περιοδικά
Διαφωτισμός—Περιοδικά
Ελληνική φιλολογία, Σύγχρονη—Περιοδικά
Φιλοσοφία, Σύγχρονη—18ος αιώνας—Περιοδικά
Ερανιστής (Περιοδικό)—Ευρετήρια
Social sciences--Periodicals
Greek philology, Modern—Periodicals
Philosophy, Modern—18th century—Periodicals
Greek literature—18th century—Periodicals
Enlightenment—Periodicals
Eranistis (Journal)—Indexes
Abstract: The journal concerned with the study of modern greek education and philology. It gives forum for specialists in with these subjects to inform and be informed, thus providing an effective communication between educators of greek philology. Indexed articles of the years 1963-1981, for immediate and targeted access to the journal material.Το περιοδικό ασχολείται με τη μελέτη της νεοελληνικής παιδείας και φιλολογίας. Δίνει βήμα στους ειδικούς που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα θέματα για να πληροφορούν και να πληροφορούνται, παρέχοντας έτσι μια αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα στους λειτουργούς της ελληνικής φιλολογίας. Αποδελτιώνονται άρθρα των ετών 1963-1981, με σκοπό την άμεση και εύστοχη πρόσβαση στο υλικό του περιοδικού.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 1988
URI: http://hdl.handle.net/10184/1385

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record