Οινοτουρισμός και Διαδίκτυο: Διερεύνηση της χρήσης του διαδικτύου για την οργάνωση του οινοτουριστικού προσανατολισμού

Eureka! Institutional Repository

About Policies About Authors Statistics FAQs Links Help Sitemap

Οινοτουρισμός και Διαδίκτυο: Διερεύνηση της χρήσης του διαδικτύου για την οργάνωση του οινοτουριστικού προσανατολισμού

Show full item record

Title: Οινοτουρισμός και Διαδίκτυο: Διερεύνηση της χρήσης του διαδικτύου για την οργάνωση του οινοτουριστικού προσανατολισμού;
Ecotourism and the Internet: Exploring the use of the Internet for organizing oinotouristikou orientation
Author: Ζουζούλης, Χρήστος; Ασημομύτη, Νικολέτα
Επιβλέπων (-ουσα): Τσιάκης, Θεοδόσιος
Keywords: Tourism
Οίνος
Wine
Εναλλακτικός τουρισμός
Τουρισμός
Internet
Διαδίκτυο
Alternative tourism
Subject Headings: Διαδίκτυο
Internet
Οινοτουρισμός
Wine tourism
Abstract: The purpose of this study is to identify the relationship which is the alternative form of tourism, wine tourism with the internet.  Initially, there is extensive reference to tourism, its characteristics, its history, and its effects on a society. Then, the concept of alternative tourism and the offer that has analyzed the development of a society. Then present the various forms of alternative tourism and especially wine tourism. Finally, the relationship between the internet with wine tourism and set out the conclusions which emerged from research.Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο εντοπισμός της σχέσης που έχει η εναλλακτική μορφή τουρισμού, ο οινοτουρισμός με το διαδίκτυο. Αρχικά, γίνεται εκτεταμένη αναφορά στον τουρισμό, τα χαρακτηριστικά, την ιστορία, αλλά και στις επιπτώσεις που έχει σε μια κοινωνία. Έπειτα, αναλύεται η έννοια του εναλλακτικού τουρισμού και η προσφορά που έχει στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι διάφορες μορφές εναλλακτικού τουρισμού και ειδικότερα ο οινοτουρισμός. Τέλος, εξετάζεται η σχέση του διαδικτύου με τον οινοτουρισμό και παρατίθενται τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από έρευνα.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2015--αα6635
URI: http://hdl.handle.net/10184/11451

Files in this item

Files Size Format View
Zouzoulis_Asimomiti.pdf 1.897Mb application/pdf View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record