Βελτιστοποίηση και λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων από εργοστάσια παραγωγής χυμών και κομπόστας

Eureka! Institutional Repository

About Policies About Authors Statistics FAQs Links Help Sitemap

Βελτιστοποίηση και λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων από εργοστάσια παραγωγής χυμών και κομπόστας

Show full item record

Title: Βελτιστοποίηση και λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων από εργοστάσια παραγωγής χυμών και κομπόστας;
Optimization and waste treatment plant operated by juice and compote factories
Author: Νατσούρα, Πηνελόπη
Επιβλέπων (-ουσα): Σαμαράς, Πέτρος
Keywords: Industrial discharges
Biological filters
Fruit juices
Βιομηχανικά απόβλητα
Βιολογικά φίλτρα
Απόβλητα κονσερβοποιείων
Χυμοί φρούτων
Επεξεργασία απόβλητων
Waste processing
Cannery waste
Subject Headings: Sewage--Purification
Λύματα--Καθαρισμός--Βιολογική επεξεργασία
Sewage--Purification--Biological treatment
Λύματα--Καθαρισμός
Compotes (Stewed fruit)
Κομπόστες (Κομπόστα φρούτων)
Fruit juices
Φρουτοχυμοί
Abstract: The purpose of this paper is to present the biological filter unit operating in industrial waste treatment plant fruit during the production period of the peach. Initially, reference is made to the basic principles and methods of treating industrial waste, with a focus on fruit industries and ventilation method through the biological filter. Then presents the experimental part of the work, which improved the study and optimization of the biological filter and finally presents the conclusions that emerged from the research.Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της λειτουργίας μονάδας βιολογικού φίλτρου σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων βιομηχανίας φρούτων κατά την παραγωγική περίοδο του ροδάκινου. Αρχικά, γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές και μεθόδους επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων, με εστίαση στις βιομηχανίες φρούτων και στη μέθοδο αερισμού μέσω του βιολογικού φίλτρου. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το πειραματικό μέρος της εργασίας, όπου μελετάτε η βελτίωση και βελτιστοποίηση του βιολογικού φίλτρου και τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από την έρευνα.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ--Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 2015--αα6656
URI: http://hdl.handle.net/10184/11445

Files in this item

Files Size Format View
Natsoura_Pinelopi.pdf 659.8Kb application/pdf View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record