Ενσωμάτωση αλέσματος χαροπιού σε συνταγές κέικ τύπου Madeira

Eureka! Institutional Repository

About Policies About Authors Statistics FAQs Links Help Sitemap

Ενσωμάτωση αλέσματος χαροπιού σε συνταγές κέικ τύπου Madeira

Show full item record

Title: Ενσωμάτωση αλέσματος χαροπιού σε συνταγές κέικ τύπου Madeira;
Integration grinding carob recipes Madeira cake type
Author: Ροδινού, Αθηνά; Τράϊκου, Αλεξάνδρα
Επιβλέπων (-ουσα): Παπαγεωργίου, Μαρία
Keywords: Κακάο
Άλεσμα
Cake
Milling
Cocoa
Madeira
Χαρούπι
Carob
Κέικ
Subject Headings: Cake
Κακάο
Cocoa
Ζαχαροπλαστική
Confectionery
Κέικ
Cooking (Carob)
Μαγείρεμα (Χαρούπι)
Carob
Χαρούπι
Abstract: The purpose of this work is the preparation of Madeira type cakes by incorporating carob instead of cocoa for the manufacture of a product without caffeine, with less fat. Initially, it makes extensive reference to the bean material to be used for the preparation of formula Madeira cake. Then, we present the experimental part of the work, the analyzes were carried out in the flour and the preparation of cakes and finally presents the conclusions that emerged from the analyzes.Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρασκευή κέικ τύπου Madeira με ενσωμάτωση χαρουπάλευρου αντί κακάου για την παρασκευή προϊόντος χωρίς καφεΐνη, με λιγότερα λιπαρά. Αρχικά, γίνεται εκτεταμένη αναφορά στο υλικό του χαρουπιού που θα χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή του κέικ τύπου Madeira. Στη συνέχεια, έχουμε παρουσίαση του πειραματικού μέρους της εργασίας, τις αναλύσεις που πραγματοποιηθήκαν στα άλευρα και την παρασκευή των κέικ και τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από τις αναλύσεις.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ--Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 2015--αα6655
URI: http://hdl.handle.net/10184/11443

Files in this item

Files Size Format View
Rodinou_Traikou.pdf 3.027Mb application/pdf View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record