Οπτικοποίηση αλγορίθμων: algorithms visualization

Eureka! Institutional Repository

About Policies About Authors Statistics FAQs Links Help Sitemap

Οπτικοποίηση αλγορίθμων: algorithms visualization

Show full item record

Title: Οπτικοποίηση αλγορίθμων: algorithms visualization
Author: Σούλιος, Βασίλειος; Κριτσιμά, Ανθούλα
Επιβλέπων (-ουσα): Δεληγιάννης, Ιγνάτιος
Abstract: Στο πρώτο κεφάλαιο κάνουμε μια εισαγωγή στην οπτικοποίηση αλγορίθμων, παραθέτουμε τους διάφορους ορισμούς που χρησιμοποιούνται και κάνουμε μια ιστορική ανάδρομή της οπτικοποίησης αλγορίθμων. Στο δεύτερο κεφάλαιο ασχολούμαστε με την οπτικοποίηση και την χρησιμότητά της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται οι τρεις αλγόριθμοι : bubble sort, insertion sort και heap sort. Περιγράφουμε αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας τους, την απόδοσή τους δίνοντας ένα παράδειγμα για την καθεμία ταξινόμηση. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύουμε τον κώδικα της εφαρμογής «Οπτικοποίησης Αλγορίθμων» (Algorithms Visualization).
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΦ--Τμήμα Πληροφορικής, 2013.
URI: http://hdl.handle.net/10184/11263

Files in this item

Files Size Format View
Kritsima_Soulios.pdf 3.425Mb application/pdf View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record